Çeis Yapı Tasarım Yarışması
Çeis Yapı Tasarım Yarışması

SORU SOR

Yarışma ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Soruların cevapları 9 Aralık 2019 tarihinde internet sitesinde yayınlanacaktır.SORULAR

Şartnamenin 2 numaralı “Yarışma Türü ve Şekli” maddesine göre yarışma, “Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder.” Şartnamenin 6.3 numaralı maddesine göre ise profesyonel kategoriden yarışmaya katılan ekip üyelerinin tümü TC ve/veya KKTC vatandaşı olmalıdır.

Şartnamenin 5.3 numaralı maddesinde göre yarışmaya öğrenci kategorisinden katılan “Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.”  Öğrencilik durumunuzu belge ile kanıtlayabiliyorsanız yarışmaya katılabilirsiniz.

Şartnamenin 4.1 numaralı maddesine göre “Yarışmaya katılım ücretsizdir.”

Şartnamenin 4.4 numaralı maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.” Dolayısıyla birden fazla projeyle katılmanız mümkün değildir.

Şartnamenin 4.4 numaralı maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.” Dolayısıyla birden fazla kategoriden katılmanız mümkün değildir.

Şartnamenin 4.5 numaralı maddesine göre “Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.” Dolayısıyla başvuru ve teslimler yalnızca web sitesi üzerinden alınacaktır.

Şartnamenin 4.6 numaralı maddesine göre “ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.”

Şartnamenin 4.6 numaralı maddesine göre “ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.”

Şartnamenin 4.7 numaralı maddesine göre “Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ise ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir.” Dolayısıyla başka bir yarışma için üretilen projeler Yapı Tasarım Yarışması’na katılamaz.

Şartnamenin 6.1 numaralı maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller bu kategoride yarışmaya katılabilirler.” Dolayısıyla yarışmaya proje müellifi olarak profesyonel kategorisinden katılabilirsiniz.

Ancak şartnamenin 5.4 numaralı maddesine göre öğrenci kategorisinde “Ekipler, bir profesyoneli danışman olarak belirleyebilirler.”  Dolayısıyla öğrenci kategorisinde bir projenin danışmanı olarak da katılabilirsiniz.